IVP Hjälpmedelsförskrivning SSK

Denna vårdplan är en samlad översikt över patientens förskrivna hjälpmedel ifrån sjuksköterska.

Här ordinerar sjuksköterska hjälpmedel samt registrerar uppföljningar och utvärderingar.

Här förskrivs exempelvis behandlande madrasser och inkontinenshjälpmedel.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård