IVP Läkemedel

I denna vårdplan registreras aktuella insatser relaterade till administrering och hantering av läkemedel.

Vårdplanen ger därav en bra översikt över vilka insatser som är aktuella för tillfället.

Det framgår även om sjuksköterska har övertagit läkemedelsansvar eller om ansvaret för läkemedelshanteringen delas med patient.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård