IVP Diabetes kommun

I denna vårdplan tydliggörs den övergripande planen för patienten med typ 1 eller typ 2 diabetes.

Här framgår kontaktpersoner inom Region Kronoberg och hur uppföljning sker. Patientens målvärden för blodsockernivåer samt vilka insulinordinationer som är aktuella (grundordination samt vid behov). Exakta ordinationer framgår i läkemedelslista.

Här tydliggörs även handlingsplaner vid exempelvis lågt eller högt blodsocker, vilka kontroller som utförs när och av vem.

Insatser för administrering av insulin och/eller övriga läkemedel anges i vårdplanen IVP Läkemedel.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård