IVP Dränage

Vårdplanen används för patienter där vår verksamhet ansvarar över och hanterar dränage

I vårdplanen framgår typ av dränage, indikation, ansvariga kontaktpersoner på Region Kronoberg, hur uppföljning sker och vem som ansvarar över vilka delar.

Bildexempel på hur IVP Dränage kan se ut:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 februari 2024
Rutiner för hälso- och sjukvård