IVP Individuell vårdplan

Denna vårdplan används då insatser utöver de som passar i en av de namngivna och anpassade vårdplanerna är aktuella.

Här beskriver till exempel sjuksköterskan typ av vårdplan i fritext och ordinerar åtgärder och behandlingar relaterat till densamma.

Exempel på vårdplaner som skulle kunna vara aktuella att skapa här:

  • Utredning och åtgärder relaterat till oro/sömn/elimination
Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 februari 2024
Rutiner för hälso- och sjukvård