IVP Perifer venkateter kommun

Denna vårdplan upprättas när patient har perifer venkateter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård