IVP Träning/behandling Rehab

I denna vårdplan ordineras och utvärderas träningar och behandlingar av arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Utförs träning och behandling av rehabassistens registreras utförandet av insatsen direkt i vårdplanen. Vid utförande av övrig delegerad personal sker signering i Appva MCSS.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård