IVP Nasogastrisk sond

Vårdplanen används hos patienter där vår verksamhet ansvarar över och hanterar nasogastrisk sond

I vårdplanen framgår typ målsättning, indikation, plan framåt, ansvariga kontaktpersoner på Region Kronoberg, hantering, hur uppföljning sker och vem som ansvarar över vilka delar.

Bildexempel på hur IVP Nasogastrisk sond kan se ut

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 februari 2024
Rutiner för hälso- och sjukvård