IVP Hjälpmedelsförskrivning Rehab

Denna vårdplan är en samlad översikt över patientens förskrivna hjälpmedel. Här ordinerar arbetsterapeut och fysioterapeut hjälpmedel samt registrerar uppföljningar och utvärderingar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2021
Rutiner för hälso- och sjukvård