IVP Hjälpmedelsförskrivning Rehab

Denna vårdplan är en samlad översikt över patientens förskrivna hjälpmedel.

Här ordinerar arbetsterapeut och fysioterapeut hjälpmedel samt registrerar uppföljningar och utvärderingar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård