IVP Nutrition

Här anges vilka insatser och åtgärder som är aktuella relaterat till nutrition.

Det kan t.ex. vara ordination på anpassning av måltidsmiljö, kostanpassning, kosttillägg, viktkontroller m.m.

Länk till Nutritionshandboken

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 november 2021
Rutiner för hälso- och sjukvård