IVP Nutrition

Här anges vilka insatser och åtgärder som är aktuella relaterat till nutrition.

Det kan till exempel vara ordination på anpassning av måltidsmiljö, kostanpassning, kosttillägg, viktkontroller.

Nutritionshandboken

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård