IVP Gastrostomi

Vårdplanen används hos patienter som har gastrostomi och där vår verksamhet ansvarar för hela eller delar av hanteringen.

I vårdplanen framgår typ, storlek och bytesintervall och hantering av gastrostomi , hur patientens följs via Region Kronoberg samt aktuella insatser som är aktuella för legitimerad eller delegerad personal.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 oktober 2021
Rutiner för hälso- och sjukvård