IVP PICC-line kommun

Denna vårdplan skapas när patient har PICC-line.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 november 2021
Rutiner för hälso- och sjukvård