Anslutningsöversikt

Anslutningsöversikten används av sjuksköterskor för att skriva in och koppla patienter till verksamheten och respektive enhet.

I anslutningsöversikten skriver sjuksköterskor in och koppla patienter till verksamheten och respektive enhet.

Kolumnen Tilläggsinformation

Här anges datum för när senaste dokumentation av vikt har gjorts, datumet ska skrivas enligt ÅÅMMDD. Har dokumentationen skett under kväll, natt eller helg sätts en stjärna (*) framför datumet för att uppmärksamma detta. Stjärnan kan tas bort av sjuksköterska på dagen när hen har tagit del av anteckningen.
Finns pågående beslutsunderlag för vård i livets slutskede anges detta i tilläggsinformationen.
Ingen information utöver ovanstående får skrivas in här.

Rutin för Anslutningsöversikt , 75.1 kB.

Anslutningsöversikt - Manual för utskrift , 293.1 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård