Diagnosregistrering med ICD-10 för Kommunrehab

Rutin för registrering av diagnoser med ICD-10

För att skapa bättre förutsättningar att följa verksamhets- och patientrelaterad statistik samt medicinsk kvalitet pågår en testperiod där ett antal utvalda arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjukgymnaster registrerar diagnoskoder enligt ICD-10 i hälso- och sjukvårdsjournal enligt nedanstående rutin och instruktion.

Rutin och instruktion för diagnosregistrering med ICD-10 för at,ft och sjg , 478.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2023
Rutiner för hälso- och sjukvård