Patientkort

Vägbeskrivning
Anges i kommentarrutan under adress

Vägbeskrivning

Övrig information
Under övrig information i patientkortet kan du registrera t.ex. patientansvarig läkare och tandvårdskort

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2021
Rutiner för hälso- och sjukvård