Messenger

Cosmic Messenger är en meddelandefunktion för patientrelaterade meddelanden. Användare i Växjö kommun använder funktionen för informationsöverföring med användare i Region Kronoberg.

Personlig messenger

Alla användare som har behörighet till Cosmic och behöver Messenger, har fått ett Messengerkonto.
Varje Cosmic-användare ansvarar för att bevaka sin egen inkorg, läsa meddelanden, svara och ta bort meddelande.

Gemensam messenger/Funktionsbrevlåda

I verksamheterna äldreomsorg och hemvård har sjuksköterskor även en gemensam messenger för respektive enhet som kan användas både för att skicka och ta emot meddelanden. Inkorgen ska bevakas dagligen av de sjuksköterskor som är i tjänst på enheten.

Lista på aktuella funktionsbrevlådor i omsorgsförvaltningen , 13.6 kB.

Saknar du åtkomst till en funktionsbrevlåda du bör ha behörighet till, kontakta chefstöd på avdelningen för sjuksköterskor.

Rutin för användande av Messenger , 59.9 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård