IVP Provtagning/Kontroller

Denna vårdplan används för insatser relaterat till provtagningar och kontroller som inte hör hemma i någon annan namngiven vårdplan.

Exempelvis:
- Att sjuksköterska/delegerad personal tar prover.
- Viktkontroll som inte är relaterad till nutritionsproblem.
- Kontroller av puls och blodtryck.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2021
Rutiner för hälso- och sjukvård