IVP Provtagning/Kontroller

Vårdplan som används för insatser relaterat till provtagningar och kontroller.

Denna vårdplan används för insatser relaterat till provtagningar och kontroller som inte hör hemma i någon annan namngiven vårdplan.

Exempelvis

  • Att sjuksköterska/delegerad personal tar prover.
  • Viktkontroll som inte är relaterad till nutritionsproblem.
  • Kontroller av puls och blodtryck.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård