IVP Kateterisering av urinblåsa kommun

Denna vårdplan skapas när patienten har någon typ av kateterisering av urinblåsan.

Här anges aktuell ordination för urinkateter och byte av urinkateter registreras. Det anges även om delegerad personal har uppdrag på att utföra några insatser i relation till denna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 september 2021
Rutiner för hälso- och sjukvård