IVP Vård i livets slut

Denna vårdplan skapas när det finns aktivt beslut för vård i livets slut.

Planen ger en samlad översikt över aktuella insatser och önskemål relaterade till vård i livets slut.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 oktober 2021
Rutiner för hälso- och sjukvård