IVP Vård i livets slut

Denna vårdplan skapas när det finns aktivt beslut för vård i livets slutskede.

Planen ger en samlad översikt över aktuella insatser och önskemål relaterade till vård i livets slut.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård