Smärtlindring

I det här avsnittet hittar du information om olika behandlingsalternativ för lokal smärtlindring i samband med sårbehandling. Lokal smärtlindring ordineras av läkare. Läs alltid på FASS för att se senaste informationen om läkemedel.  Länk till annan webbplats.

Vårdprogram svårläkta sår

Här kan du läsa om smärta och smärtbehandling i vårdprogrammet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokal smärtbehandling (ordineras alltid av läkare)

Det finns olika preparat för att smärtlindra lokalt.

Xylocain gel 2% använder vi exempelvis vid sättning av kvarliggande urinkateter. Smärtlindring uppnås efter cirka 5–10 minuter, effekten ska kvarstå i 20–30 minuter. Ibland behöver vi ”fylla på” med bedövning under behandlingens gång om patienten upplever smärta. Eftersom det är en gel kan det vara svårt att få gelen att ligga kvar på rätt område.

Här finns information om Xylocaingel 2% i FASS. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Xylocain Salva 5% innehåller en högre dos lidokain (bedövningsmedel) som istället för en gel är utblandad i karbovax och propylekglykol som bildar en trög salva. Hur snabbt den verkar är inte beskrivet i fass utan benämns som ”snabbt anesteserande.” Xylocain salva 5 % är bättra anpassad för bedövning i samband med sårbehandling än gelen i många avseenden, bland annat är dosen lidokain högre och propylevglykol har en antimikrobakteriell verkan på många patogena bakterier.

Här finns information om Xylocain Salva 5% i FASS. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Xylocainspray 100 mg/ml används bland annat vid suturering ex. efter förlossning. 1 sprayning motsvarar 10 mg lidokain. Det är läkaren som ordinerar hur många mg patienten får behandlas med. Effekt uppnås 1-3 minuter efter att det sprayats på området, effekten håller sedan i sig i 10-15 minuter. (Innehåller etanol 96%)

Här finns information om Xylocain Spray 100mg/ml i FASS. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EMLA kräm är kombination av lidokan 25mg/g och prilokain 25mg/g. EMLA kräm ska verka i 30-60 minuter och maximalt 10 g får användas i samband med sårbehandling av bensår (per tillfälle, 1 ml = 1 g.) Den smärtlindrande effekten ökar om krämen får ligga på längre än 30 minuter. Sårbehandlingen bör påbörjas 10 minuter efter krämen tvättats bort. EMLA kräm har högt ph-värde och bör bara användas tillfälligt. Klinisk erfarenhet från smärtspecialister är att EMLA kan användas på alla typer av sår, inte bara bensår som kommuniceras från tillverkaren.

Här kan ni läsa i FASS om EMLA. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Morfingel kan vi blanda själva på våra enheter efter att läkaren ordinerat det. Vi blandar morfin injektionsvätska 10 mg/ml med en gel, exempelvis glidslem, xylocaingel, eller någon sårgel. Vilken styrka och vilken gel det ska blandas med är läkaren som ordinerar, men vanligtvis 1 mg/ml intitalt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 december 2023