Rengöring och debridering (avlägsnande av död vävnad)

I det här avsnittet hittar du information om vad du ska tänka på i samband med sårbehandling när det kommer till rengöring och debridering.

Vårdprogram svårläkta sår

Här kan du läsa om debridering i vårdprogrammet under avsnitt 9.4.1 till 9.4.1. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildningsfilm

Här hittar du en utbildningsfilm i rengöring och debridering. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handledning

Skarp debridering får bara utföras av den som har kompetens för uppgiften. Vid behov av handledning kontaktas sårsjusköterska i kommunen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 december 2023