Avinstallation av nyckelgömma/accesslösning inom Ordbo

Hur man avinstallation nyckelgömma/accesslösning

Hos brukaren

  1. Ta ner nyckelgömman och ta loss nyckel för överlämning. Kontrollera att det finns kvittens på alla nycklar som återlämnas, samt att numren på nycklarna stämmer med kvittensen.
  2. Om duolås finns meddelar då larmsamordnarna för nedmontering av duolås.
  3. Sitter nyckelgömman fast med lås-/envägsskruv, eller om det är problem att nedmontera den generellt, meddelar då larmsamordnarna för nedmontering av gömman. Larmombudet återlämnar brukarnycklen och kvitterar nyckelkvittensen. Lämnar gömman tom och tar med sig låsskallen tillbaka till kontoret om det inte är en trapphus eller port gömma, så ska alltid låsskallen sitta kvar.

    På kontoret
  4. Meddela alltid "Digitala lås" i LifeCare Öppnas i nytt fönster. att nyckelgömma med nr xxxxxx nu är avinstallerad och finns på kontoret.
  5. . Om det finns taggar som ska återlämnas till fastighetsägare hanterar enhetschef detta.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 september 2022
Larmhandbok