Larmombudets uppdrag inom Ordbo

Här beskriver vi vad som innefattar larmombudets uppdrag, dessa punkter och åtagande som ett larmombud ansvarar för inom Ordinärt boende Hemvården

 • Installera nya larm och nyckelgömmor. Rapport ska ges till larmsamordnare och enhetschef med vilket datum larmet har installerats.

 • Avslutat larm och nyckelgömma bör hämtas inom 1 vecka efter avslutsdatum, om möjligt.
  - Hemtjänsten bokar tid med brukaren eller dess företrädare för att återlämna bostadsnycklen, tar ner gömman, hämta larmet och tillbehören, och kvittera återlämnandet av larm och nyckel.

 • Felsöka och eventuellt byta ut larm som är ur funktion, samt vid behov sätta AKUT-larm.

 • Inför varje vinter ska nyckelgömmor smörjas med silikonsprayer.

 • Ansvara för enhetens nyckelkvittenser. Dessa ska sitta i en egen pärm som ska hållas uppdaterad. Det är även viktigt att uppdaterad "avslutspärmen" för de avslutade nyckelkvittenserna dessa ska sparas i 2 år.

 • Ansvara för enhetens
  - Larmförråd: att det är ordning och reda/lätt att hitta.
  - Enhet bör ha en lagerlåda/hylla och en servicelåda som är märkt ”Till larmsamordnare” för de larm/tillbehör som
  ska på service.
  - Enhet bör ha minst 2 - 5 stycken fräscha larm hela set (inkl. basenhet, larmknapp, antenn, strömadapter) på
  lager samt tillbehörsdelar (armband, halsband, små plastdelar) i ordning, saknas det larm eller tillbehör så ska larmsamordnare meddelas om detta.
  - Använda/trasiga larm/tillbehör (larmknappar/förstärkare/dörrlarm med mera) ska alltid återlämnas väl rengjorda,
  tydlig felbeskrivning.
  - Hur enhetens/hemvårdens förråd av nyckelgömmor och larm Nyckelgömmeförråd/lager:
  Se till att det alltid finns tillräckligt av de typer av nyckelgömmor som används på enheten, både höger och vänsterhängda.
  - Ytterligare gömmor beställs via larmsamordnare.
  - Nyckelgömmor som inte används samt felaktiga/trasiga nyckelgömmor/digitala lås lämnas alltid till larmsamordnare.

 • Enheten skriver in ny/ändring av adress/förändring av telefonnummer/portkod/placering av gömma/ i ProCapita på brukaren.
 • Vara observant på om det behövs flera larmombud i gruppen, flagga till ansvarig chef och utbilda/visa blivande/nya larmombud tills näst kommande larmutbildning av larmsamordnarna.

 • Viktigt att alla nya/gamla kommunanställda larmombud går en utbildning varje år för att friska upp minnet. Utbildningen är öppen för anställda i Växjö kommun.

Webb utbildning: Larm och nyckelgömmor i ordinärt boende - digital utbildning i Utbildningsportalen Länk till annan webbplats. (Endast för personal inom Växjö Kommuns Omsorgsförvaltning)

Vid funderingar, kontakta larmsamordnarna

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2024
Larmhandbok