Felsökning och åtgärd vid problem med Trygghetslarm/Nyckelgömmor/E-tillsyn/Skyddsåtgärdslarm och röstlarm inom Ordbo

Här finns information om vad du som personal inom Ordbo ska göra om trygghetslarmet, skyddsåtgärds-/HSL-larm inte fungerar eller vid problem med e-tillsyn (kamera), nyckelgömmor/digitala lås/access.

Råden och rutinerana är för att underlätta för upptäckaren och ev kunna åtgärda problematiken.

Terminologi

Dessa förkortningar använder larmsamordnarna i det dagliga talet och för att ni som är larmombud eller annan medarbetare som berörs eller kommer i kontakt med larm/lås lösningar ska veta vad vi pratar om (menar). Genom att ställa muspekaren på texten så får ni upp en förklaring.

ETH
(Ethernet) Wexnet/Internet, att larmet kopplas i fastighetens/bostadens Wexnetuttag.

GSM
(Mobilnätet) Larmet ringer via mobilnätet och sitter endast med strömkabel i omsorgstagarens strömuttag.

ICO
Välkommen till i-Care online! - Webbsidan som används för att kontrollera/programmera trygghetslarmen inom Ordbo.

NG
(Nyckelgömmor) Vår benämningsnamn för alla olika typer av gömmor och lås som Växjö kommun sätter upp.

Dig.lås
(Digitala lås) det digitala låset som sitter i nyckelgömman kommunens lås.

PAS
Patientansvarig sjuksköterska, den sjuksköterskan som ansvarar för omsorgstagaren/patienten.

BHL
Biståndshandläggare den som fattar beslutet om ett trygghetslarm inom Socialtjänstlagen.

AT
Arbetsterapeut - som kan förskriva vissa SOL larm exempel på dessa larm är så kallade anhörig larm, Dessa larm larmar endast mellan make/maka eller Mor/dotter och så vidare, och dessa larm är endast "in house"

EC
Enhetschef för den berörde enheten/hemvårds grupp

Omsorgstagare/Kund
Den som använder/behöver larmet

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 november 2023
Larmhandbok