Röstlarm inom Ordbo

Röstlarm är oftast ett SOL-larm som kan förskrivas av enhetschefen, patientansvarig sjuksköterska eller arbetsterapeut

Felsökning och lättare åtgärder av röstlarm:

  1. Är larmet PÅ?
  2. Har larmet rätt placering? På det uppmärkta stället som är förbestämt?
  3. Är det något som skymmer larmet till exempel ett täcke?
  4. Finns det någon skada till/på larmet? Kontrollera att kablarna till och ifrån larmet är hela och fina utan några skador. Vid skadade kablar se punkt 8.
  5. Byta batteri: I larmen finns det inga batterier men i kopplingsdosan finns det antingen två stycken AAA eller två stycken batterier, undantagsvis 9V. Ni behöver en liten stjärnskruvmejsel. Observera att det kan finnas flera vita eller svarta dosor med batterier till samma larm.
  6. . Vid provlarmning: Innan ni testar är det viktigt att meddela övrig personal. Då larmet ringer via ett trygghetslarm. Meddela de som har larmtelefonerna att ni ska provlarma och hos vem. Prova därefter larmet för att kontrollera om det funkar med de åtgärder som ni har gjort.
  7. Om larmet inte fungerar, se om ni kan följa bruksanvisningen/manualen för att via återinstallera larmet.
  8. Hjälper inte ovanstående, kontakta alltid ansvarig förskrivare och /eller ansvarig chef för att stämma av vad som ska göras fram tills larmet fungerar igen.
  9. Kontakta larmsamordnare vid frågor och behov av hjälp.

Nödfall/sista hand: Vid fel, kvällstid, nätter och helger kontakta chef i beredskap via 0470-21666 (gäller endast Växjö kommun, omsorgsförvaltningen och Arbete och Välfärd).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2024
Larmhandbok