Skyddsåtgärdslarm & HSL-larm inom Ordbo

Här finns råd hur du som personal, leg. personal och chefer ska göra vid fel/problem med ett skyddsåtgärds-/ HSL-larm.

Råden är en vägledning för den som upptäcker att skyddsåtgärden inte fungerar/går sönder, före kontakt med sjuksköterska/chef och larmsamordnare.

Det finns många olika skyddsåtgärds-/HSL-larm, men vissa har samma eller liknande funktion. Larmen har skilda utseenden då de är ifrån olika leverantörer. Det ska finnas bruksanvisning/kortinfo/felsökningsrutin för larmet/en hos omsorgstagaren.

  1. Kontakta alltid ansvarig sjuksköterska och ansvarig chef
  2. Kontakta larmsamordnare vid frågor och behov av hjälp.

Nödfall/sista hand: Vid fel, kvällstid, nätter och helger kontakta chef i beredskap via 0470-21666 (gäller endast Växjö kommun, omsorgsförvaltningen och Arbete och Välfärd).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2024
Larmhandbok