Kontroll av larm inom Ordbo

För att säkerställa att trygghetslarm och skyddsåtgärd-/HSL-larm fungerar ska de kontrolleras dagligen om inget annat bestäms vid installationen.

Detta görs av enhetens personal eller ansvarig för larmet.

Trygghetslarmen ska kontrolleras av enhetens personal två gånger varje dag, alla dagar i veckan ca klockan 7:00 och 15:00. Detta kan med fördel planeras in löpande med övriga uppdrag och alla ska kunna detta.

Flödesschemat , 159.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Logga in på i-care online Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med gruppens allmänna inloggning. Här visas status på alla enhetens larm.
På första sidan syns de som flaggar för fel, de har en röd status och texten "Heartbeat saknas...". Klicka på numret som börjar med 08 eller 079.

  • Om larmet har en röd markering ska det kontrolleras snarast, först tittar du vid rubrikerna Kundnamn och vid Driftläge.
  • Om det vid Kundnamn står tex /avsl=avslutat eller /ej inst=ej installerat eller /ej bytt=ska bytas men finns på enheten eller t.ex. /bortrest / CLV / KTP=korttidsplats efter namnet så behöver du inte kontrollera larmet.
  • Om du upptäcker att det står information vid kundnamnet som inte stämmer eller att larmet är hämtat, meddela då via Lifecare meddelande till larmsamordnarna. Då de saknar denna information.
  • Om det vid Driftläge står Batteri så saknar larmet ström, larmet fungerar då ett par dagar på batteridrift innan det slutar fungera helt. Står det Nät är larmet troligen ur funktion och måste kontrolleras omgående.

Kontroll av vård-/trygghetslarm i brukarens hem, se Felsökning trygghetslarm
hur man Programmera in en larmknapp, se under rubriken installation av trygghetslarm i Ordbo.

Vid frågor eller problem kontakta larmsamordnarna

Ansvarig sjuksköterska den som ordinera ett skyddsåtgärds-/HSL-larm bestämmer men lyssnar av med larmsamordnarnan vad leverantörens rekommendation är, hur ofta skyddsåtgärden ska kontrolleras, om inte larmets manual anvisningar indikerar på annat. Eventuellt används signeringslistan för daglig kontroll.

Kontroll skall göras utifrån manual/bruksanvisning som tillhör larmet och skall finnas hos omsorgstagaren. Kontrollen skall alltid göras av personalen utifrån det som är ordinerat av PAS/sjuksköterskan och är till för att säkerställa larmets funktion/säkerhet.

Ansvarig sjuksköterska ska veta hur larmet ska kontrolleras om personalen inte vet. Samt att det ska finns en manual/bruksanvisning från leverantören/larmsamordnarna. Där ska det stå hur man kontrollerar larmet. Om inte, Kontakta larmsamordnarna.

Om larmet inte fungerar, följ då felsökningsrutinen som du finner under rubriken "Felsökning och åtgärd vid problem inom Ordbo":

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 april 2022