Driftstörning i trygghetslarm i Ordbo

Här beskrivs vilka kontaktytor och kontaktpersoner som skall informeras vid en driftstörning eller incident som rör trygghetslarmen och dess funktion. Samt vilket ansvar respektive part har.

Nämndens ansvar

Nämnden ansvarar för att omsorgstagarna får en säker och trygg vård och omsorg. Säkerhetsarbetet utgår från kommunens säkerhetspolicy samt kommunstyrelsens allmänna uttalande för säkerhetsarbetet i Växjö kommun.

Larmmottagningen

Larmmottagningen (Doro) ansvarar för att information skickas ut när en driftstörning eller en incident har inträffat som påverkar trygghetslarmen och dess funktion. Informationen skickas och/eller meddelas till namngivna kontaktytor och kontaktpersoner enligt vad som specificerats i denna rutin.

Jourtid = Allt utanför kontorstid

Kontorstid= kl. 7:30-17 vardagar

Vid allvarlig kris (Trygghetslarmkedjan fungerar inte) ska larmmottagningen kontakta chef i beredskap. Även skickas det ett mail till chef i beredskap och omsorgens nattkoordinatorer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 november 2023
Larmhandbok