Särskilt boende (AoV)

Dessa rutiner och råd är till för personal, leg. personal, sjuksköterska och chefer som arbetar inom Särskild boende - Arbet och Världfärd.

De boende/enheter som har ett fast internt trygghetslarmssystem:
Hov Västergård - 9solutions
Ejdervägen 27A - Zafe/Neat
Evedalsvägen 25 - 9Solutions

Om ett larm är lånat av larmsamordnarna så bör/ska det sitta ett klistermärke med "växjö kommun logga , 134.1 kB. (den gamla) och telefonnummer 0470-43408 Larmsamordnarna" och skall återlämnas till oss.

De boende/enheter som har ett lånat trygghetslarmssystem av larmsamordnarna:
Sommarvägen 5 A-C
Rallaringen 2-6
Haneforsvägen 34-36
Tingshusvägen 1

Mål

Att medarbetarna som arbetar med trygghetsskapande teknik ska ha kunskap, kännedom och förståelse för hur tekniken fungerar.

"Ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Gilltig version finns alltid på webbplatsen larmhandboken"

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2024
Larmhandbok