Särskilt boende (AoV)

Dessa rutiner och råd är till för personal, leg. personal, sjuksköterska och chefer som arbetar inom Särskild boende - Arbet och Världfärd.

De boende/enheter som har ett fast internt trygghetslarmssystem:
Hov Västergård - Tunstall - ska byta till 9solution
Ejdervägen 27A - Zafe/Neat
Evedalsvägen 25 - Caretech 5000

Om ett larm är lånat av larmsamordnarna så bör/ska det sitta ett klistermärke med "växjö kommun logga , 134.1 kB. (den gamla) och telefonnummer 0470-43408 Larmsamordnarna" och skall återlämnas till oss.

De boende/enheter som har ett lånat trygghetslarmssystem av larmsamordnarna:
Sommarvägen 5 A-C
Rallaringen 2-6
Haneforsvägen 34-36
Tingshusvägen 1

Mål

Att de som arbetar ska känna sig trygga i att hantera och kunskapen kring dessa produkter, samt vad som krävs och att ansvaret följs gällande det.

"Ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Gilltig version finns alltid på webbplatsen larmhandboken"

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2024
Larmhandbok