Kontroll av HSL-/skyddsåtgärds larm inom Säbo (AoV)

Om det visar sig vara handhavande fel som orsakat skada på larmet/produkten så blir enheten debiterad för det.

Skyddsåtgärgs-/HSL-larm Kontroll skall göras utifrån manual/bruksanvisning som tillhör larmet och skall finnas hos omsorgstagaren och/eller på enheten. Kontrollen skall alltid göras av personalen på enheten/boendet utifrån det som är ordinerat av PAS/sjuksköterskan och är till för att säkerställa larmets funktion/säkerhet.

Ansvarig sjuksköterska ska veta hur larmet ska kontrolleras om personalen inte vet. Samt att det ska finns en manual, där ska det stå hur man kontrollera larmet. Om inte, Kontakta larmsamordnarna.

Om larmet inte fungerar, följ då felsökningsrutinen, som du finnner i felsökning och åtgrder vid problem.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2024
Larmhandbok