Installation

På de boende/enheter som har ett fast internlarmsystem där installerar larmombuden alla SOL- och vissa/eller alla skyddsåtgärds-/HSL-larm.

De övriga boende/enheter som har ett lånat larmsystem där installerar i dagsläget larmsamordnarna alla SOL- och skyddsåtgärds-/HSL-larm.

Lånat larmsystem: Larmen lånas av larmsamordnarna och det är alltid boendets/enhetens ansvar att larmen sköts som de ska. Om det visar sig vara handhavande fel som orsakat skada på larmet/produkten så debiteras enheten för larmet/produkten.

För att veta vilka olika sortes larm som finns och som vi använder. Så beskrivs det här. Beskrivning av olika larm/produkter. Här inne finner du rubriker som SOL och Skyddsåtgärds-/HSL-larm, det står i vilka områden larmet/produkten ska/kan användas. Vid funderingar kontakta larmsamordnarna så bollar vi dina ideér till vi har en lösning för omsorgstagaren.

Produkter från leverantören Zafe/Neat används inom Växjö kommun som egna små internlarmsystem, ett enkelt och snabbt system. Men det kan även förekomma Caretech/Phoniro och Tunstall, det kan se olika ut på olika boendeformerna som vi har inom kommunen.

SOL

För att få ett trygghetslarm installerat hos en omsorgstagare, skall biståndshandläggaren/enhetschefen kontakta larmsamordnarna. Mer information om SOL

Larmsamordnarna ansvarar inte för överfallslarm.

Assistanslarm

Enhetschefen beslutar alltid om en enhet behöver ett assistanslarm.

Man kan programmera ihop handenheter som personalen använder exempel Trex/Home, så att dessa handenheter kan ta emot och skicka larm till/från en annan kollegas handenhet. Detta system kan man använda med eller utan positionering i fastigheten, om boendet/enheten inte har positionering då blir det inte ett larm med en position utan bara ett larm ifrån en kollegas handenhet. Man kan beställa positionering men detta betalas alltid av enheten och ska alltid gå via enhetens chef. Men beställs alltid av/hos larmsamordnarna och alltid av chefen.

Denna typ av assistansfunktion funkar endast på handenheter så som Trex/Home.

Skyddsåtgärds-/HSL-larm

Sjuksköterskan/PAS meddelar alltid ordination/förskrivningen genom meddelande i LifeCare till "Larmsamordnarna" då ska man använda Förskrivnings blanketten. Fyll i förskrivningsblanketten oc bifoga den till meddelandet i Pdf format.
Meddelandet ska innehålla brukarens personnummer, önskad larmtyp och eventuella inställningar. Även vad orsaken till förskrivningen är. Mer information om skyddsåtgärds-/HSL-larm:

Det är sjuksköterskans ansvar att berörd personalgrupp får informationen om vad som gäller
skyddsåtgärds-/HSL-larm, signeringslistor och kontroller sköts.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2022
Larmhandbok