SOL

Vägledning för SoL

Vägledning SoL 2019. Länk till annan webbplats. 4.7.1 Trygghetslarm Ordinärt boende.
För den som på grund av nedsatt funktionsförmåga snabbt behöver kunna komma i kontakt med
larmcentral och hemtjänstpersonal i en nödsituation. Ett trygghetslarm är en larmanordning som
kopplas till den enskildes eluttag och lämplig internetanslutning.


Vägledning

Den enskilde måste förstå och kunna tillgodogöra sig insatsen. Användning av trygghetslarm ska
endast ske vid akuta behov. Enhetschefer kan fatta beslut att ta bort beslut om larm i särskilt boende
när den boende inte kan använda larmet.

Målsättning är att personal kommer hem till den som larmar
inom 30 minuter om man inte kommit överens om en längre tid. En förutsättning för insatsen är att
den enskilde lämnar nyckel till sin bostad.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juli 2022
Larmhandbok