Produkter: E-tillsyn (kamera) inom Växjö Kommun

Idagsläget gäller kamera tillsyn endast på natten inom Ordbo (hemtjänsten)

Växjö kommun erbjuder e-tillsyn i första hand när behov av tillsyn föreligger. Även om
kameratillsyn ska lyftas som det primära alternativet har omsorgstagare rätt att välja om
denne önskar kameratillsyn eller fysisk tillsyn.

Sedan den 2 maj 2022 görs själva tillsynen av Nattpatrullen inom Ordbo.

Nattpatrullen utför tillsynerna vid de tidpunkter som är beslutad för varje omsorgstagare som har ett beslut. I Växjö kommun så finns det förnärvarande 3 olika tidpunkter som tillsynen utförs på (00, 02, 05) omsorgstagaren kan välja en eller alla.

E-tillsynen kan kopplas via 3G , 152 kB. eller ETH , 192.4 kB.

Länk - E-tillsynshandboken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Här inne hittar du alla rutiner som är aktuella.

Inom Säbo så erbjuds E-tillsyn (tillsynskamera) av leverantören 9Solution och Phoniro6000. Se Särskilt boenden (ÄO) Öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2024
Larmhandbok