Särskilt boende (ÄO)

Rutinerna och råden är till dig som arbetar inom Särskild boende (ÄO), så som personal, sjuksköterska eller chefer.

Mål

Att de som arbetar ska känna sig trygga i att hantera och kunskapen kring dessa produkter, samt vad som krävs och att ansvaret följs gällande det.

De olika internlarmsystem som vi i dagsläget har på våra boenden inom Växjö kommun är:

Ingelstad - Kvarngården (Caretech 5000)
Växjö - Toftagården (Caretech 5000)
Lammhult - Lammengatan (Caretech 5000)
Braås - Sjöliden (Caretech 5000)

Vederslöv - Kinnevaldsgården (Tunstall)
Växjö - Birkagården (Tunstall)
Växjö - Östregården (Tunstall)
Växjö - Borgmästaren (Tunstall)
Växjö - Hagalund (Tunstall)
Rottne - Sörgården (Tunstall)
Gemla - Solgården (Tunstall)

Växjö - Bågen (Phoniro6000)
Växjö - Evelid (Phoniro6000)

CareTech/Phoniro: 010-4567220
Tunstall support - val 3: 020-661111

Viktigt att man tar hjälp av andra boende med samma internlarmsystem för att kunna lösa sitt problem eller det som man önskar hjälp med. I listan ovan finner man vilka boende som har vilka larmsystem.

Ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Gilltig version finns alltid på webbplatsen larmhandboken

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2022
Larmhandbok