Särskilt boende (ÄO)

Rutinerna och råden är till dig som arbetar inom Särskilt boende (ÄO), så som personal, sjuksköterska eller chefer.

Mål

Målsättningen är att alltid svara på alla larm skyndsamt!
Samt att medarbetarna som arbetar med trygghetsskapande teknik ska ha kunskap, kännedom och förståelse för hur tekniken fungerar.

De olika internlarmsystem som vi i dagsläget har på våra särskilda boenden inom Växjö kommun är:

9Solutions Öppnas i nytt fönster.
Birkagården - Växjö
Borgmästaren - Växjö
Hagalund - Växjö
Kinnevaldsgården - Vederslöv
Kvarngården - Ingelstad
Lammengatan - Lammhult
Sjöliden - Braås
Solgården - Gemla
Sörgården - Rottne
Toftagården - Växjö
Östregården - Växjö

Phoniro6000
Bågen - Växjö
Evelid - Växjö

Phoniro: 010-4567220
9Solutions: 0709 – 24 00 49

Viktigt att man tar hjälp av andra boende med samma internlarmsystem för att kunna lösa sitt problem eller det som man önskar hjälp med. I listan ovan finner man vilka boende som har vilka larmsystem.

Ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Gilltig version finns alltid på webbplatsen larmhandboken

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 maj 2024
Larmhandbok