Phoniro6000 - Internlarmsystem

Larmsystemet Phoniro6000 finns på 2 av Växjö kommuns särskilda boender

Bågen - Växjö
Evelid - Växjö

Webbgränssnittet: Phoniro Care 3.58.10.67 (vaxjo.se) Länk till annan webbplats.

Viktigt att arbeta utifrån de rutiner som finns:

  • Vi svarar skyndsamt på larmen.
  • Larm som är skyddsåtgärder prioriteras.
  • Aldrig godta ett larm man inte kan närvara på, närvaro görs på NFC-taggen kopplat till lägenheten.
  • Aldrig avsluta ett larm man inte närvarat på, närvaro görs på NFC-taggen kopplat till lägenheten.
  • När man utför en uppgift hos en omsorgstagare ska medarbetaren göra närvaro, man avlutar närvaron när man är klar med uppgiften. Närvaro görs på NFC-taggen kopplat till lägenheten.

I menyn till höger finns instruktioner för användare och administratörer samt instruktioner om felanmälan och beställning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2024