Resa bort eller till/är på sjukhus m.m. inom Säbo ÄO

Trygghetslarmknapp, GPS larm ska alltid lämnas hemma vid frånvaro från hemmet längre tid än ett dygn, t.ex. sjukhusvistelse eller annan resa, så att det inte skickar fellarm eller kommer bort.

Resa bort:
Om omsorgstagaren ska resa bort ska larmknappen/GPS larmet lämnas i lägenheten då larm som är kopplade via internlarmsystem fungerar inte utanför boendet/enheten.

Om anhöriga upptäcker att trygghetslarmen/GPS larm har följt med ska denne kontakta omsorgstagarens boende/enhet eller via Växjö kommuns växel (kontaktcenter) 0470-41000, Samt lämna tillbaka tryggehtslarmet/GPS larmet tillboendet snarast.


Sjukhusvistelse/KTP (korttidsplats) eller annan vårdplacering:
Trygghetslarmknapp, GPS-klocka ska alltid lämnas hemma och GPS larmet ska alltid sätts på laddning vid frånvaro från hemmet. Så att det inte skickar fellarm eller försvinner.

Om trygghetslarmknappen och/eller GPS larmet följer med till sjukhuset eller annan vårdplacering, är det boendets, enhetens, sjuksköterskans ansvar att lokalisera larmet och ta det till boendet och sätta det på laddning.

Om anhöriga upptäcker att trygghetslarmet/GPS larmet har följt med ska denne kontakta omsorgstagarens boende/enhet, Växjö kommuns växel (kontaktcenter) 0470-41000

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 april 2024
Larmhandbok