Särskilt boende (OMS-Funk)

Rutinerna och råden är till dig som arbetar inom särskild boende Omsorg funktionsnedsättning/LSS, så som personal, sjuksköterska eller chefer.

Larmen lånas alltid av larmsamordnarna och det är alltid enhetens ansvar att larmen sköts som de ska. Om det visar sig vara handhavande fel som orsakat skada på larmet/produkten så blir enheten debiterad för larmet/produkten.

Kontakta larmsamordnarnan för återlämning eller/och övriga frågor.

Växjö kommun använder larm/produkter från Zafe/Neat på OMS-funk om inget annat finns sedan tidigare.
Allmogevägen
Björkhaga
Rallarosen
Rosendal
Rosenberg
Furutåv. 11
Furan fritids
Furutåvägen
Kastanjen
Hagalycke
Annevik
Slussen
Hovs gårdar/skolväg 13
Högstorpsv. 155
Klavervägen
Toftagården avd. röd
Lojovägen
Minnesotav.
Månadsv. 12
Nyhemsgatan
Tomtabacken
Raskensv. 209
Sandviksv. 23
Schwerinvägen
Segerstadsv. 11
Seminariev. 34-36 och 61
Lyckebo
Skiftersv. 10 och 42
Wallebo
Vikaholm 2
Vinbärsv. 1-3

Mål:
Att de som arbetar ska känna sig trygga i att hantera och kunskapen kring dessa produkter, samt vad som krävs och att ansvaret följs gällande det.

Ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Gilltig version finns alltid på webbplatsen larmhandboken

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 maj 2022
Larmhandbok