Särskilt boende (OMS-Funk)

Rutinerna och råden är till dig som arbetar inom särskild boende Omsorg funktionsnedsättning/LSS, så som personal, sjuksköterska eller chefer.

Mål

Att medarbetarna som arbetar med trygghetsskapande teknik ska ha kunskap, kännedom och förståelse för hur tekniken fungerar.

Målsättningen är att alltid svara på alla larm skyndsamt!

Larmen lånas alltid av larmsamordnarna och det är alltid enhetens ansvar att larmen sköts som de ska. Om det visar sig vara handhavande fel som orsakat skada på larmet/produkten så blir enheten debiterad för larmet/produkten.

Kontakta larmfunktionen för återlämning eller/och övriga frågor.

Växjö kommun använder larm/produkter från Zafe/Neat/9Solutions på OMS-funk om inget annat finns sedan tidigare.

Allmogevägen
Björkhaga
Rallarosen
Rosendal
Rosenberg
Furutåvägen 11
Furan fritids
Furutåvägen
Kastanjen
Hagalycke
Annevik
Slussen
Hovs gårdar/skolväg 13
Högstorpsvägen 155
Klavervägen
Lojovägen
Minnesotavägen
Månadsvägen 12
Nyhemsgatan
Tomtabacken
Toftagården röd
Raskensväg 209
Sandviksvägen 23
Schwerinvägen
Segerstadsvägen 11
Seminarievägen 34-36 och 61
Lyckebo
Skiftersvägen 10 och 42
Västra Esplanaden
Vikaholm 2
Vinbärsvägen 1-3

Ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Gilltig version finns alltid på webbplatsen larmhandboken

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 maj 2024
Larmhandbok