Kontroll av larm inom Särbo (OMS-Funk)

Hur kontroll av larm genomförs.

Skyddsåtgärgs-/HSL-larm Kontroll skall göras utifrån manual/bruksanvisning som tillhör larmet och skall finnas hos omsorgstagaren och/eller på enheten. Kontrollen skall alltid göras av personalen på enheten/boendet utifrån det som är ordinerat av PAS/sjuksköterskan och är till för att säkerställa larmets funktion/säkerhet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2024
Larmhandbok