Kontroll av larm - Skyddsåtgärds-/HSL-Larm inom Särbo (OMS-Funk)

Signeringslistan bör användas vid larmkontroll av skyddsåtgärds-/HSL-larm.

Ansvarig sjuksköterska ska veta hur larmet ska kontrolleras om personalen inte vet. Samt att det ska finns en manual men produktnamnet. Där ska det stå hur man kontrollera larmet. Om inte, Kontakta larmsamordnarna.

Om larmet inte fungerar, följ då felsökningsrutinen som du finner här.
GPS-posioneringslarm
EP-larm
Övriga skyddsåtgärds-/HSL-larm

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2024
Larmhandbok