Resa bort eller till/är på sjukhus m.m. inom Särbo (OMS-Funk)

Trygghetslarmknapp, GPS-klocka ska alltid lämnas hemma vid frånvaro från hemmet t.ex. sjukhusvistelse eller annan resa, så att det inte skickar fellarm eller kommer bort. 

Resa bort

Om omsorgstagare ska åka på semester och har behov av ett larm att ta med (Internt litet larmsystem från Zafe, mellan omsorgstagaren och personalen)

  • Lokalt påkallandelarm ska då förskrivas av enhetschef och installeras/levereras av larmsamordnarna, då används en blankett Lån av larm
  • Skyddsåtgärds-/HSL-larm (Gäller ej GPS-klockor i nuläget.) ska då förskrivas av ansvarig sjuksköterska och
    installeras/levereras av larmsamordnarna, då ska blanketten Förskrivning av skyddsåtgärd/HSL-Larm användas som underlag till larmsamordnarna.

    Om anhöriga upptäcker att trygghetslarmet/GPS-klockan har följt med ska denne kontakta omsorgstagarens enhet, via Växjö kommuns växel (kontaktcenter) 0470-41000

Dessa larm lånas alltid av larmsamordnarna och det är alltid enhetens ansvar att dessa larm sköts som de ska. Om det visar sig vara handhavande fel som orsakat skada på larmet/produkten så blir enheten debiterad för det.

 

Sjukhusvistelse/KTP (korttidsplats) eller annan vårdplacering

Trygghetslarmknapp, GPS-klocka ska alltid lämnas hemma och GPS-klockan ska alltid sätts på laddning vid frånvaro från hemmet. Så att det inte skickar fellarm eller försvinner. 

Om trygghetslarmknappen och/eller GPS-klockan följer med till sjukhuset eller annan vårdplacering, är det enhetens/Sjuksköterskans ansvar att lokalisera larmet och ta det till omsorgstagarens bostad och sätter det på laddning.

Om anhöriga upptäcker att trygghetslarmet/GPS-klockan har följt med ska denne kontakta omsorgstagarens enhet, via Växjö kommuns växel (kontaktcenter) 0470-41000

Dessa larm lånas alltid av larmsamordnarna och det är alltid enhetens ansvar att dessa larm sköts som de ska. Om det visar sig vara handhavande fel som orsakat skada på larmet/produkten så blir enheten debiterad för det.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 maj 2022
Larmhandbok