9Solutions

Larmsystemet 9Solutions används på 11 av Växjö kommuns särskilda boenden.

Birkagården - Växjö
Borgmästaren - Växjö
Hagalund - Växjö
Kinnevaldsgården - Vederslöv
Kvarngården - Ingelstad
Lammengatan - Lammhult
Sjöliden - Braås
Solgården - Gemla
Sörgården - Rottne
Toftagården - Växjö
Östregården - Växjö

Webbgränssnittet: | Smooth login (eu2-seeknomore.com) Länk till annan webbplats.

Viktigt att arbeta utifrån de rutiner som finns:

  • Vi svarar skyndsamt på larmen.
  • Larm som är skyddsåtgärder prioriteras.
  • Aldrig godta ett larm man inte kan närvara på, närvaro görs på QR-koden/Taggen kopplat till lägenheten.
  • Aldrig avsluta ett larm man inte närvarat på, närvaro görs på QR-koden/Taggen kopplat till lägenheten.
  • När man utför en uppgift hos en omsorgstagare ska medarbetaren göra närvaro, man avlutar närvaron när man är klar med uppgiften. Närvaro görs på QR-koden/Taggen kopplat till lägenheten.


I menyn till höger finns instruktioner för användare och administratörer samt instruktioner om felanmälan och beställning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2024
Larmhandbok