Driftstopps rutiner 9Solutions Säbo ÄO

Information vid driftstopp av olika funktioner.

WIFI (trådlöst nätverk)
Om det trådlösa nätverket (Wifi) inte fungerar på boendet så innebär det att man inte längre har kontakt med omvärlden och att larm riskerar att inte komma fram korrekt.

Om detta inträffar görs följande åtgärder:

 • Kontrollera om det finns information på Intranätet – ”Aktuella driftstörningar/driftunderhåll”
 • Kontrollera om andra smartphones har samma problem
 • Stäng av Wifi på smartphonen så att den i stället använder mobil kommunikation för att ta emot larm ifrån larmsystemet på boendet
 • Informera övriga medarbetare på boendet
 • Gör en felanmälan till IT enheten via 0470 – 410 50

Mobildata
Om mobilnätet inte fungerar innebär det att man inte längre kan ta emot samtal, eller sms, via sin smartphone. Larm ifrån larmsystemet på boendet kommer att komma fram via det trådlösa nätverket (Wifi) så det påverkas inte.

Om detta inträffar görs följande åtgärder:

 • Kontrollera om det finns information på Intranätet – ”Aktuella driftstörningar/driftunderhåll”
 • Kontrollera om andra smartphones har samma problem
 • Kontrollera om en privat smartphone, som använder en annan operatör än Telenor, också har samma problem
 • Informera övriga medarbetare på boendet
 • Gör en felanmälan till IT enheten via 0470 – 410 50

WIFI (trådlöst nätverk) och mobildata
Om både det trådlösa nätverket (Wifi) och mobilnätet slutar att fungera så innebär det att man inte längre har kontakt med omvärlden och att larm ifrån larmsystemet på boendet inte kommer fram korrekt. Om detta inträffar och boendet tappar all internetuppkoppling kommer alla larm att visas på den LED-list som finns uppsatt.

Om detta inträffar görs följande åtgärder:

 • Om det går, kontrollera om det finns information på Intranätet – ”Aktuella driftstörningar/driftunderhåll”
 • Kontrollera om andra smartphones och datorer har samma problem
 • Kontrollera om en privat smartphone, som använder en annan operatör än Telenor, också har samma problem
 • Informera övriga medarbetare på boendet
 • Gör en felanmälan till IT enheten via 0470 – 410 50
 • Samtliga larm ifrån larmsystemet kommer att visas på LED-listen
 • Kontakta enhetschef för att aktivera krisledningsfunktionen

Kortare strömavbrott (mindre än 4 timmar)
Om det inträffar ett kortare strömavbrott så kommer larmsystemet fortfarande att fungera eftersom larmsystemet har reservkraft (batteribackup) som räcker i ca 4 timmar. Smartphones kommer att kunna ta emot larm ifrån larmsystemet.
Medicinskåpen går på batteri. När batteriet tar slut kopplas powerbanken in i skåpet för att ge ström.
Om man inte kan öppna med sin smartphone ska genomgångs kortet användas.

Om detta inträffar görs följande åtgärder:

 • Om det går, kontrollera om det finns information på Intranätet – ”Aktuella driftstörningar/driftunderhåll”
 • Informera övriga medarbetare på boendet
 • Gör en felanmälan till fastighetsägaren


Längre strömavbrott (mer än 4 timmar)
Om det inträffar ett längre strömavbrott så kommer larmsystemet fortfarande att fungera i ca 4 timmar och smartphones kommer att kunna ta emot larm ifrån larmsystemet. Efter ca 4 timmar så kommer larmsystemet sluta att fungera och inga larm kan längre tas emot.
Medicinskåpen går på batteri. När batteriet tar slut kopplas powerbanken in i skåpet för att ge ström.
Om man inte kan öppna med sin smartphone ska genomgångs kortet användas.

Om detta inträffar görs följande åtgärder:

 • Om det går, kontrollera om det finns information på Intranätet – ”Aktuella driftstörningar/driftunderhåll”
 • Informera övriga medarbetare på boendet
 • Gör en felanmälan till fastighetsägaren
 • Kontakta enhetschef för att aktivera krisledningsfunktionen

Brandlarm - boendelås
Om ett brandlarm går på boendet kommer information att skickas ut till samtliga smartphones. De branddörrar som finns på boendet kommer automatiskt att stängas. De lägenheter som har ett boendelås (”Hotellås”) kommer automatiskt att öppnas så att medarbetare kommer in utan att behöva använda en personaltagg.

Om ett brandlarm går på boendet görs följande åtgärder:

 • Boendet följer ordinarie rutiner vid brandlarm
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juni 2024
Larmhandbok