Skyddsåtgärds-/HSL-larm

Hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och socialtjänstlagen bygger på frivillighet, och innebär att man inte kan vidta åtgärder mot den enskildes vilja.

Det innebär att den enskildes säkerhet måste tillgodoses utifrån de bestämmelser som gäller för hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Hälso- och sjukvården ska bl.a. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen och tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården.

Verksamheten inom socialtjänsten ska bl.a. bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne.

Ofta utgörs skyddsåtgärderna av medicinteckniska hjälpmedel. Dessa produkter styrs av ett särskilt regelverk när det gäller förskrivning, utprovning, uppföljning och utbildning, funktionskontroll, installation, avvikelsehantering m. m. Se även Medicinteckniska produkter

Ordineras alltid av sjuksköterskan

Här finns beskrivning med bilder och information kring larmet, över de olika skyddsåtgärds-/HSL-larmen som Växjö kommun använder.

Ett skyddsåtgärds-/HSL-larm larmar utan omsorgstagaren är medveten om det och är för att personalen ska få vetskap att omsorgstagaren behöver hjälp, då denne inte klarar av/förstå att trycka på en larmknapp.

Inne i Rutiner för hälso- och sjukvårdshandboken finner du
- Skyddsåtgärder
- Förskrivningsprossesen
och i denna handbok finns rutinen för avsluta skyddsåtgärds-/HSL-larm
- Avsluta skyddsåtgärds-/HSL-larm

Gällande Ordinärt boende - så installeras alla skyddsåtgärds-/HSL-larm av larmsamordnarna i samråd med ansvarig sjuksköterska.

Gällande Särskilt boende - så installeras vissa skyddsåtgärdslarm av larmombuden på enheten gäller endast OMS ÄO. När det gäller övriga Särbo (OMS-Funk, AoV) så installeras skyddsåtgärds-/HSL-larmet av främst larmsamordnarna.

Larmsmordnaren och sjuksköterskan fyller i Förskrivning av skyddsåtgärdslarm , 82.7 kB. vid installationen av skyddsåtgärds-/HSL-Larmet, som sedan sätts i skyddsåtgärdslarm pärmen hos larmsamordnarna.

Om larmprodukterna som kombineras inte har samma tillverkare/leverantör och det inte finns kombinationsavtal blir det en Specialanpassning. Då använder larmsamordnarna sig av denna dokumentation Specialanpassning , 131.3 kB.. Dokumentationen skall alltid signeras av ansvarig sjuksköterska.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2022
Larmhandbok