Hur man avslutar skyddsåtgärds-/HSL-larm

Det är sjuksköterskans ansvar att se till att skyddsåtgärds-/HSL-larmet avslutas och återlämnas till larmsamordnarna.
Stäm av med larmsamordnare så att alla delar hämtas hos omsorgstagaren.

Vid avslut ska alltid sjuksköterskan kontakta larmsamordnare via Lifecare meddelande ska innehålla:
- Brukarens personuppgifter
- Datum
- Vilken skyddsåtgärd som ska avslutas.
- Orsak till avslut
- Vart HSL-larmet finns? och när det lämnas åter.

Här finns rutin hur man avslutar skyddsåtgärds-/HSL-larm och att det alltid ska rengöras innan det lämnas åter till larmsamordnarna.

Om HSL-larmet inte återlämnas kan vi debitera enheten kostnaden för skyddsåtgärds-/HSL-larmet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 februari 2024
Larmhandbok