Risk för fall eller fall inom Växjö Kommun

Larm som larmar när det finns risk för fall hos omsorgstagaren inom Ordbinärt boende och/eller särskiltboende

Rörelsevakt - Larmar vid rörelse

Sänglarm - Larmar när omsorgstagaren lämnar sängen. Larmet går när brytfunktionen aktiveras.

Sittlarm - Larmar när omsorgstagaren lämnar stolen/rullstolen, den aktuella placeringen som larmet har.
Skickar larm när brytfunktionen aktiveras.

Mattlarm - Larmar när omsorgstagaren ställer sig på mattan eller sätter ner fötterna på den.
Aktiveras när tyngd sätts/läggs på mattan.

Fallarm - Triggar ett larm när den detekterar ett tydligt fall.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 februari 2024
Larmhandbok