Produkter: Epilepsilarm (EP-larm) inom Växjö kommun

Olika larm som används vid epilepsi.

Abilia:

EPIsafe 2/GSM , 25.3 kB. - EPIsafe består av ett armband med en inbyggd sensor och ett uppladdningsbart batteri, samt en huvudenhet som tar emot larmet ifrån sensorn. Sensorn mäter armens rörelse i tre olika lägen och känner av om rörelserna är av epileptisk karaktär, eller om det är vanliga rörelser. Sensorn och huvudenheten har en räckvidd på mellan 20 - 50 meter vid fri sikt. Räckvidden inomhus begränsas beroende på olika byggnadsmaterial. Räckvidden kan även ökas genom att använda en repeater.
Till huvudenheten på EPIsafe 2 kan flera olika larm anslutas, såsom personsökare, larm till mobiltelefon och trygghetslarm. EPIsafe 2 GSM kan direkt skicka larm till en mobiltelefon.
Batteri byte: sköts av den som ansvarar sköter hanteringen av EPISafe larmet.

EPImobile , 73.7 kB. - EpiMobile registrerar och larmar vid kramper som en följd av generaliserade toniskt/kloniska epileptiska anfall och fungerar lika bra inomhus som utomhus.
Lättare felsökningsrutin för EPImobile , 93.7 kB..
Larmet består ett armband med inbyggd sensor, ett uppladdningsbart batteri och en smartphone med applikationen EpiMobile. Detta larm funkar vart som och kopplas oftast till anhöriga som ska få larmet.

Zafe - Neat:

EMFIT , 106.6 kB. - Larmet består av en kontrollenhet och en sensor. Epilepsilarmet känner av epileptiska anfall av rörelsetyp. Den patenterade sensorteknologin känner av brukarens rörelser och sorterar bort normala rörelser från epileptiska anfall. Sensorn placeras i sängen under madrassen.
Batteri byte: sköts av den som ansvarar sköter hanteringen av EMFIT-larmet.

 

Knop Rehateck:

EPI900 , 57.4 kB. - EPI-900 är en vibrationsdetektor som är utformad för att upptäcka epileptiska anfall hos personer som ligger i sängen. EPI-900 kan bara registrera frekvent skakning av typen generaliserat tonic-kloniskt anfall och inga andra lättare krampförhållanden, till exempel om användaren blir statisk (styv som en pinne). Om personen har en resårbotten säng så ska detta larm installeras/monteras genom resårbottnen med en ståltråd/vajer för att leda skakning av typen generaliserat tonic-kloniskt anfall ner till EPI900.
Batteri byte: sköts av den som ansvarar sköter hanteringen av EPI900 larmet.

EPI2000 , 27.9 kB. - Äldre varianten av EP-larm och ersätts av EPI900.
Larmet består av en kontrollenhet, kan kopplas till en sensor som då monteras i sängen under madrassen. Epilepsilarmet känner av epileptiska anfall av rörelsetyp. kan bara registrera frekvent skakning av typen generaliserat tonic-kloniskt anfall och inga andra lättare krampförhållanden, till exempel om användaren blir statisk (styv som en pinne). Om personen har en resårbotten säng så ska detta larm installeras/monteras genom resårbottnen med en ståltråd/vajer för att leda skakning av typen generaliserat tonic-kloniskt anfall ner till EPI900.

Batteri byte: sköts av den som ansvarar sköter hanteringen av EPI2000 larmet.

Kan även kopplas till andra system men då blir det en specialanpassning (då ihopkopplat med en kopplingsdosa, för att larmet ska kunna skickas vidare till exempel mottagare/handenhet/trygghetslarm). Då tillkommer det speciell dokumentation.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 februari 2024
Larmhandbok