Risk för försvinnande inom Växjö Kommun

Larm som larmar när omsorgstagaren gå iväg/försvinner inom Ordbo eller säbo

De larm som används när en omsorgstagare har risk att försvinna ifrån bostaden är:
GPS-postitonslarm - omsorgstagaren har positionslarmet på sig eller runt handleden. En typ av larm som möjliggör att se var en person som har larmet på sig befinner sig.
Smitlarm - aktiveras när omsorgstagaren går ut genom en eller flera för identifierade dörrar (endast på Särskilt boende (ÄO)
Dörrlarm - som aktiveras när dörren öppnas.

Förskrivning processen finner du i Hälso- och sjukvårdshandboken.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2024
Larmhandbok