Produkt: GPS-Positionslarm inom Särskilt boende (ÄO) 9Solutions

Detta GPS-positionslarmet är ihopkopplat så att det larmar via internlarmsystemet, så att personalen ser det i sina telefoner på boendet.

Minn-e GPS klocka är designad för de brukare på särskilt boende som vill leva ett aktivt och självständigt liv och kan lämna vårdboendet på förutbestämda tider, men kan behöva assistans.

  • Möjlighet till tvåvägskommunikation för hjälp och råd
  • GPS Lokalisering
  • Automatiska varningar och platsinformation när användaren lämnar en säker zon eller trycker på larmknappen.
  • Larmar när brukaren lämnar den förutbestämda säkerhetszonen
  • Larmar när brukaren varit utanför säkerhetszonen under en förutbestämd tid
  • Dimensions 61 x 44 x 16 mm
Minn-e Pico GPS-positionslarm

Minn-e Pico GPS-positionslarm

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2024
Larmhandbok