Produkt: GPS-positionslarm i form av en klocka

De olika handlingsplanderna som finns till denna DS480 GPS-positionslarm (Klocka). OBS varje handlingsplan är individuell så här finner man endast en allmän information.

Hur en DS480 GPS-positionslarm ser ut

GPS-positioneringslarm används där behovet finns, ordineras alltid av sjuksköterskan och installeras alltid av larmfunktionen.

Förskrivning processen finner du i Hälso- och sjukvårdshandboken.
Följande rutiner är till för sjuksköterskan när hen ordinera och förskriver ett GPS-positionslarm enligt rutin. När ordinationen , 25.9 kB. görs är checklista Öppnas i nytt fönster. ett bra stöd för att komma i håg allt och används som underlag för att konfigurera av GPS-positioneringslarm av larmsamordnarna. Man kan välja ett "låsbart armband"
Låsbart armband med nyckel , 76.7 kB, öppnas i nytt fönster. så att omsorgstagaren inte kan ta av sig GPS-positioneringslarm själv.
Ordinationen och checklistan skall alltid skickas till larmsamordnarna vid en beställning av ett GPS-positionslarm (GPS-positioneringslarm).

Varje ordination ska leda till en upprättad handlingsplan för patienten som ska förvaras i Omvårdnadspärmen. Mall för handlingsplan finns i två versioner och dessa ansvarar larmsamordnaren för Handlingsplan för GPS-positioneringslarm

Vid installationen/lämningen av GPS-positioneringslarm ska alltid sjuksköterska medverka och eventuellt enhetschef/undersköterska/vårdbiträde. De som deltar vid installationen ansvarar för att sprida information om larmet till övriga medarbetare på enheten, samt medarbetare natt.

Att larmet är installerat ska alltid dokumenteras i hälso- och sjukvårdsjournalen och i social journal av ansvarig sjuksköterska och personal.

Det är alltid personalen antingen boendet/enheten som spåra eller ta emot GPS-positioneringslarm när det skickas ut av Careium Trygghetsjour.
Annhörig kan få ansvaret att GPS-positioneringslarm laddas varje dag, klockan ska laddas 1 timme varje dag.

  • Handlingsplaner - Där antingen omsorgspersonalen sköter allt och även där anhöriga närstående sköter allt kring dessa larm.
  • Felsökning för GPS-positionslarm (Klocka) - Om det blir något fel på larmet.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2024