Produkter: Dörrlarm inom Växjö Kommun

Dörrlarmen skall alltid placeras på insidan av omsorgstagarens ytter-/lghdörr (inomhus).

Ett dörrlarm skall alltid kontrolleras minst en gång i veckan för att säkerställa fel och brister på larmet. Kontrollera även så att larmet sitter rätt placerat, på lgh-/dörren. Ansvarig sjuksköterska/PAS ordinerar alltid av personalen att kontrollen görs och signeras enligt rutin.

Doro / Careium:

M-box , 43.2 kB. med magnet , 48.4 kB. används som dörrlarm inom både ordbo och Särbo oms ÄO. När magneterna bryts triggas dörrlarmet och skickar signal till trygghetslarm / mottagaren / handenhet.
Batteribyte: Dra ner luckan som finns på framsidan under den finns det två stycken AA batteri.

Zafe/Neat:

Door med magnet , 25.9 kB. används som dörrlarm inom främst Särbo oms ÄO,oms-funk och oms AoV men kan förekomma som specialanpassning i Ordbo (då ihopkopplat med en M-box, och kallas för "titt-ut larm")

Titt-ut larm är ett larm som tillåter omsorgstagaren att exempel titta ut eller ta in maten om det står utanför dörren, utan att det går ett skyddsåtgärds-/HSL-larm till berörd personal eller larmmottagningen.

9Solutions:

Trådlös dörrsensor Öppnas i nytt fönster. är utformad för att identifiera behovet av hjälp, särskilt i situationer där omsorgstagare på särkslit boende tenderar att lämna sina rum under natten. Det kan finnas hög risk för att falla eller gå vilse när de går på egen hand.
Batteribyte:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2024
Larmhandbok